GS-Maskin er et entreprenørselskap med
hovedaktiviteter innenfor utbygging av fiber og telekommunikasjon.

Antall km fibergrøft gravd av
GS-Maskin AS totalt pr juni, 2024

Fiberaktivitet

Vi utfører alle type grunnarbeid i forbindelse med fiberutbygging.

Microtrenching

Vi legger rør/kabler ved hjelp av Microtrenching. Ingen svekkelse av infrastruktur. Raskt og
miljøvennlig.

Stolpemontering

Vi monterer stolper ved bestilling.