GS-Anlegg er et entreprenørselskap med
hovedaktiviteter innenfor tradisjonell bygg- og anleggsvirksomhet.

Graving:

Med en stor maskinpark kan vi møte alle behov.

Grunnarbeid:

Vi utfører alt innen grunnarbeid.
grunnmur – ringmur – drenering – planering.

Masseflytting:

Vi skifter masse ved opparbeidelse av ulike typer anlegg og ved utvikling av bolig- og næringsbygg.

Opparbeiding av:

Tomter – Parker – Veier – Næringsareal

Hagearbeid:

Opparbeiding av hage og uteareal.

Drenering:

Drenering er viktig. Vi hjelper deg.

Belegningsstein-Brustein-Mur:

Vi legger alle typer av belegningsstein.

Natursteinsmur:

Lekeplasser:

Plen – Plenklipping:

Brøyting:

Mye snø? Vi hjelper deg med brøytingen.

Strøing: